Wandeling door het buitengebied van ’s Gravenmoer

Deze wandeling voert u vanuit het hart van ’s Gravenmoer door de kerkdijk, over de Dongedijk met aan de linkerzijde het riviertje Donge, naar de Wielstraat. U steekt schuin de Wielstraat over naar het kronkelpad met aan de rechterzijde de vaart. Het kronkelpad loopt naar de Waspikseweg. Over de Waspikseweg wandelt u naar ’t bieslant.  Via ’t bieslant wandelt u naar de wielstraat waarna  het eind/startpunt wordt bereikt.

 

 

Praktische informatie

Beginpunt: Dorpshuis de Geubel.
Eindpunt: Dorpshuis de Geubel.
Lengte wandeling : 7,2 km
Parkeren: Parkeerplaats voor dorpshuis de Geubel hoofdstraat 4    5109 AC ’s Gravenmoer
Verdere informatie over ’s Gravenmoer vindt u op deze website.

Download de wandeling

 

Routebeschrijving

Knooppunt 

Beschrijving

Startpunt  68b                

Dorpshuis de Geubel aan de hoofdstraat 4. Vanaf startpunt bij parkeerplaats de Geubel links naar knp 68b en vervolgens naar kpn 68a

knp 68a

Van knp 68a, over de kerkdijk (verharde weg wordt zandpad) richting knp 66a.                           Let op bij splitsing nabij riviertje de “Donge” kerkdijk verlaten en rechtsaf de Dongedijk op.

 

Volg de Dongedijk in noordelijke richting tot aan stuw in het riviertje Donge, knp 67

knp 67

Vervolg vanaf knp 67 de Dongedijk richting  knp 30

knp 30

Let op. Steek bij knp 30 de wielstraat over naar het onkelpad richtig knp 70.

knp 70

Vervolg de wandeling via de Waspikse weg richting knp 33

knp 33

Bij knp 33 rechtsaf  ’t bieslant in richting knp 69

knp 69

Bij knp 69 links af de wielstraat op richting knp 68

knp 68

Vanaf knp 68 rechtdoor richting eindpunt bij parkeerplaats Geubel aan de hoofdstraat 4.

 

 

Bezienswaardigheden langs de route:

De wandeling door het buitengebied van ‘s Gravenmoer  (7,2 km) start bij de parkeerplaats van het dorpshuis De Geubel aan de hoofdstraat.

Vanaf startpunt bij parkeerplaats de Geubel links naar knp 68b en vervolgens naar kpn 68a. Van knp 68a, over de kerkdijk (verharde weg wordt zandpad) richting knp 66a.

 

In de kerkdijk staat de Martinuskerk. De kerk is een monumentaal gebouw en dateert uit de veertiende eeuw. De kerk bezit een eikenhouten preekstoel uit 1680.  Aan het orgel van de kerk werd door diverse orgelbouwers begonnen, en is in 1821 afgebouwd.

Na het passeren van de Martinuskerk gaat de verhardeweg over in een zandpad.  

 

Aan de linkerzijde van het pad ligt het kerkebos met het wiel. De kerk en het bijbehorende kerkebos lagen oorspronkelijk vrij centraal in het dorp. Later is, mede tengevolge van de overstromingen (o.a. in 1609,1612 en 1614), een gedeelte van de bebouwing verloren gegaan en kwamen kerk en Kerkebos meer excentrisch te liggen in het dorp.

Bij splitsing nabij riviertje “Donge” de kerkdijk verlaten en  rechtsaf de Dongedijk op.

 

Aan de linkerzijde van de Dongedijk stroomt het riviertje Donge. Het riviertje Donge is een laaglandbeek die vanaf Tilburg door het Brabantseland meandert en bij Geertruidenberg in de Amer uitmondt.

Het riviertje heeft in de loop der tijden, mede als gevolg van de Deltawerken, een deel van het oorspronkelijke karakter verloren.

Volg de Dongedijk en wandel in noordelijke richting tot aan de stuw in het riviertje Donge, knp 67.

 

 

Het gedeelte tussen ’s Gravenmoer en Raamsdonk is eind jaren zeventig, begin jaren tachtig in het kader van de ruilverkaveling verbreed en voorzien van plasbermen en stuwen.

 

Vervolg de wandeling vanaf knp 67 via de Dongedijk richtin9  knp 30.

Vijfhonderdmeter na de stuw buigt de Dongedijk rechtsaf.

 

Als men in de bocht even rechtdoor het overhard pad naar beneden  neemt komt men uit op de plaats waar de                    ’s Gravenmoerse vaart in het riviertje Donge uitmondt.              Op dezelfde plaats is er nog een aftakking.Deze aftakking is een gegraven watergang die het riviertje Donge, middels een gemaal, verbindt met het Oude Maasje.

 

 

 

Op de plaats waar de Dongedijk rechtsaf buigt loopt het pad verder langs de ’s Gravenmoerse vaart naar de wielstraat.

Steek bij knp 30 de wielstraat over naar het kronkelpad en wandel richtig knp 70.

 

Na  de overstreek aan wielstraat gaat de wandeling verder over het kronkelpad.

Het kronkelpad is in 2016 aangelegd en  loopt aan de noordzijde van de  ‘s Gravenmoerse vaart, richting Waspikseweg.

 

Voor het einde van het kronkelpad wordt bereikt passeert de wandeling theetuin “De Lage Brug”.                                                             

Theetuin “De Lage Brug” is open als het ophaalbruggetje naar beneden is. Even voorbij het ophaalbruggetje zie je aan de rechterkant een ooievaarsnest waar jaarlijks een ooievaarspaartje zich vestigt.

Wandel vanaf knp 70 over de Waspikseweg richting knp 33

 

Op de Waspikseweg passeert de wandeling de plaats waar de Vaart met een z.g.n duiker onder de Waspikseweg door stroomt. Op deze plaats heeft men een mooi uitzicht op de Hoge-brug. Deze brug vormde  in de vorige eeuw de verbinding tussen ’s Gravenmoer en Waspik.

Bij knp 33 gaat de wandeling verder door  ’t bieslant richting knp 69.

 

 

Tussen de Wielstraat en de Waspikseweg wandelt men door de natuurzone 't Bieslant.

 

 

Halverwege 't Bieslant kruist het wandelpad een sloot. Deze sloot, die voorheen veel breder was, vormde vroeger de verbinding vanuit het riviertje ”Donge” naar de haven in                         ’s Gravenmoer. 

 

Na het bruggetje gaat de  wandeling links af en na enkele tientallen rechtsaf verder door ’t Bieslant. Men passeert hier Tiny Forest t’Biesbos, een mini bos dat in november 2019 is aangelegd door leerlingen van de basisscholen De Wegwijzer en De Springplank in  ‘s-Gravenmoer, samen met IVN Natuureducatie, de dijkjeswerkgroep,natuurvereniging Ken en Geniet, gemeente Dongen en de Dorpsraad.

 

Bij knp 69 gaat de wandeling links af de wielstraat op richting knp 68.

 

In het begin van de vorige eeuw was de Wielstraat een doodlopend onverhard pad dat de polder in liep. Later is de wielstraat verhard en verbind nu ’s Gravenmoer met Raamsdonk.

Vervolg de wandeling vanaf knp 68 rechtdoor richting eindpunt bij parkeerplaats Geubel aan de hoofdstraat 4.