Onderhoud paddenpoelen ’t Bieslant

De twee paddenpoelen in ’t Bieslant mogen niet onbewoonbaar worden voor amfibieën. Daarom zijn op initiatief van de kinderen van basisschool "De Wegwijzer" en enkele leden van Ken en Geniet, in samenwerking met Brabants landschap en de Gemeente Dongen, in oktober 2023 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Oktober is de maand waarin onderhoud aan poelen het beste gedaan kan worden. In deze periode zijn geen of heel weinig amfibieën in het water aanwezig. De volwassen dieren hebben het water dan al lang verlaten, de meeste larven zijn ontwikkeld tot jonge dieren en zijn ook het land opgegaan, en de amfibieën die in het water zullen overwinteren zijn nog niet gearriveerd.

Tijdens één van de natuurlessen op basisschool De Wegwijzer zijn de schoolkinderen betrokken bij het schonen van één van de poelen. Onder toeziend oog van de kinderen heeft firma van Wijlen de werkzaamheden uitgevoerd.

Poelen zijn voor amfibieën van levensbelang als voortplantingsplaats.Ook insecten en andere ongewervelden kunnen in de poel zelf of op het talud leven.Deze vormen op hun beurt weer voedsel voor de amfibieën.Poelen vormen ook een drinkplek voor zoogdieren en vogels. Diverse libellensoorten vinden er hun biotoop. De poelen vormen ook een groeiplaats voor water- en moerasplanten. Hierop kunnen amfibieën hun eieren afzetten. Water- en moerasplanten die in de poelen in ’t Bieslant voorkomen zijn o.a waterviolier, drijvend fonteinkruid , lisdodde, kattenstaart en zegge.

Foto's onder: Dichtgegroeide paddenpoelen

Foto onder: Onderhoud werkzaamheden  aan een paddenpoel onder toeziend oog van de kinderen van basisschool "De Wegwijzer"

Foto's onder: Onderhoud werkzaamheden  aan de paddenpoelen.

Foto's onder: De opgeschoonde paddenpoelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb