De Dijkjes
Rondom ’s Gravenmoer zijn nog overgebleven landschapskenmerken te zien van wat ooit dijken waren. Deze
dijken hadden een natuurlijke en geografische functie. Het riviertje ‘de Donge’ was vroeger namelijk de snelst stromende rivier van Nederland en heeft in ’s Gravenmoer voor veel wateroverlast gezorgd. Om overstromingen tegen te gaan zijn daarom destijds de dijken aangelegd. Tevens vormde de Hoge dijk, de Lage dijk en de Brouwersdijk de grens tussen Holland en Brabant.