Vruchten aan bomen in de Tiny Forest

Aan enkele bomen in de Tiny Forest groeide in 2020 vruchten