Takkenril
Om het project ”Vogels en insecten in ’t Bieslant….wij gaan er voor ” van basisschool ”De Wegwijzer” een vervolg te geven zijn er door leden van de dijkjeswerkgroep, op zaterdagochtend 17 maart 2018, in het Bieslant in ‘s Gravenmoer, een aantal wilgen geknot. De afgekomen wilgentakken zijn verzameld om later gebruikt te worden voor de aanleg van een takkenril.
Op maandagochtend 19 maart 2018 hebben kinderen van basisschool ”De Wegwijzer” uit ’s Gravenmoer, in de nabijheid van het insectenhotel in het bieslant, een takkenril  aangelegd. Vol enthousiasme hebben ze de wilgentakken in de takkenril verwerkt.
De takkenril is een goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid voor veel soorten dieren. Egels en amfibieën zoals padden en reptielen vinden er een plek om te overwinteren.

Foto onder: Met de afkomende wilgentakken is in de nabijheid van het insectenhotel

een takkenril aangelegd.

Foto's onder: De takkenril die door de kinderen van basisschool ”De Wegwijzer” is aangelegd.

Maak jouw eigen website met JouwWeb