Kinderen van basisschool de Wegwijzer maken takkeril in 't Bieslant

Tijdens de natuurlessen op basisschool de Wegwijzer in ‘s Gravenmoer maken de kinderen in een vroegtijdig stadium kennis met de natuur. Tijdens één van de  natuurlessen in oktober 2023 hebben ze, met veel enthousiasme, in ’t Bieslant samen met enkele leden van de natuurvereniging Ken en Geniet weer een nieuwe takkenril gemaakt. De takkenril helpt mee aan het vergroten van biodiversiteit in dat gebied, wat onderdeel uitmaakt van het slagenland. Veel dieren kunnen gebruik maken van de aangelegde takkenril. De takkenril biedt voedsel en nest- en schuilmogelijkheden voor verschillende zoogdieren, amfibieën, insecten en vogels.

Foto onder: De takkenril

Takkenril
Om het project ”Vogels en insecten in ’t Bieslant….wij gaan er voor ” van basisschool ”De Wegwijzer” een vervolg te geven zijn er door leden van de dijkjeswerkgroep, op zaterdagochtend 17 maart 2018, in het Bieslant in ‘s Gravenmoer, een aantal wilgen geknot. De afgekomen wilgentakken zijn verzameld om later gebruikt te worden voor de aanleg van een takkenril.
Op maandagochtend 19 maart 2018 hebben kinderen van basisschool ”De Wegwijzer” uit ’s Gravenmoer, in de nabijheid van het insectenhotel in het bieslant, een takkenril  aangelegd. Vol enthousiasme hebben ze de wilgentakken in de takkenril verwerkt.
De takkenril is een goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid voor veel soorten dieren. Egels en amfibieën zoals padden en reptielen vinden er een plek om te overwinteren.

Foto onder: Met de afkomende wilgentakken is in de nabijheid van het insectenhotel

een takkenril aangelegd.

Foto's onder: De takkenril die door de kinderen van basisschool ”De Wegwijzer” is aangelegd.

Maak jouw eigen website met JouwWeb