Natuur in de Dwarsdijk

Dwarsdijk in de lente.

In de lente komen op de openstukken in de Dwarsdijk diverse soorten wilde bloemen en planten tevoorschijn. Men kan dan genieten van onder anderen de dagkoekoeksbloem, ereprijs, grootbloemige muur, pinksterbloem, fluitekruid, rode pimpernel en hemelsleutel. In en langs de wielen bloeien de dotterbloemen, moerasspirea en de water violier.

Foto onder: Een aantal wilde bloemen die in de lente in de Dwarsdijk bloeien.

Foto onder: In en langs de wielen bloeien de dotterbloemen, moerasspirea, gele lis en de water violier

Dwarsdijk in de zomer

In de zomer heerst er rust in de Dwarsdijk. Op enkele plaatsen is het snoeihout opgestapeld om zo beschutte plekken voor kleine dieren te creëren. Het opgestapeld snoeihout dient tevens als insecten hotel. Op de op stukken langs het voedpad van de Dwarsdijk bloeit de adderwortel.

Foto onder: In de zomer heerst er rust in de Dwarsdijk.

Foto onder: Opgestapeld snoeihout met in de nabijheid de bloeiende adderwortel.

Dwarsdijk in de herfst.

In de herfst kleuren in de dwarsdijk de bladeren van de diverse bomensoorten. Hier en daar schieten paddenstoelen uit de grond.

Foto's onder: De Dwarsdijk in de herfst.

Foto's onder: Prachtige paddenstoelen tussen de herfstbladeren in de Dwarsdijk.