Poelen en wielen

Wie door het buitengebied van ons dorp wandelt heeft er vast wel eens kleine poelen in het landschap zien liggen. Poelen zijn omsloten stilstaande en ondiepe oppervlaktewateren. Naast poelen kom je in de dijkjes nog andere watertypen tegen, de zogenaamde wielen.
Begin vorige eeuw lagen er in en rond ons dorp poelen die gebruikt werden voor de drinkwatervoorziening van vee of als wasplaats. In de loop der tijd zijn deze allemaal verdwenen.
De wielen zijn ontstaan bij dijkdoorbraken die in het verre verleden plaatsvonden. Na een doorbraak ontstonden er kolken, wielen genaamd. Op het punt waar de dijk doorbrak ontstond door de sterke stroming een schuurgat. De dijk werd daarna weer gesloten door een nieuw stukje dijk om deze wielen heen te leggen. Wielen zijn dus herkenbaar aan een bocht in de dijk met daarbij een waterplas. In de jaren zestig is huisvuil in de wielen gestort. Daarbij zijn ze door natuurlijke plantengroei geheel verland, waardoor het water is verdwenen. Door ze schoon te maken en uit te graven zijn in 2007 twee wielen aan de dwarsdijk en het wiel aan de hoge dijk weer in de oude staat teruggebracht. Tevens zijn de afgelopen jaren op diverse plaatsen in het landschap weer poelen aangelegd die bijdragen aan een aantrekkelijker en gevarieerder landschap in en rond ons dorp.
In de wielen en poelen groeien vele soorten waterplanten zoals waterviolier, kroos en waterranonkelsoorten. Op de oevers kan men de grote lisdodde, moeraszegge, watermunt,en de waterweegbree bewonderen. Het dierenleven in de wielen en poelen is divers. Zo vindt men er waterslakken, insecten, libellen, en waterkevers. Er komen ook amfibieën voor zoals salamanders, bruine en groene kikkers. Vogels als merels, mezen, kauwtjes en vinken gebruiken de wielen en poelen vaak als drink- en/of badplaats. Huis- en boerenzwaluwen vinden langs de oevers van de poelen de voor hen onmisbare modder voor het bouwen nesten.
Bij sommige poelen zijn zitbanken geplaatst waar men kan plaatsnemen om te genieten van de flora, de fauna en de prachtige omgeving er omheen.

Foto onder :Kikkerpoel in het bieslant.