Voortgang nestkastenproject Kerkebos

De nestkasten in het Kerkebos e.o zijn in 2015 vier maal voor controle bezocht. De inventarisatie laat een succesvol broedseizoen 2015 zien. Naast de gebruikelijke broedvogels zoals koolmees en pimpelmees was er nu ook boomklever die gebruik heeft gemaakt van een nestkastje. Lees meer.