Vlinders langs de Donge

Langs de Donge kun je verschillende vlinders tegenkomen. In samenwerking met natuur vereniging “Ken en Geniet” uit Dongen worden er vanaf 2014 tellingen gehouden om te weten te komen welke soorten vlinders en hoeveel vlinders er aan beide zijde van de Donge, in het gedeelte tussen de Wilhelminalaan en dongedijk, voorkomen. De vlindersoorten die o.a zijn waargenomen zijn koolwitje, dagpauwoog, bontzandoogje en een oranje tipje.
                                  Foto onder : Één van vlindersoorten die er is waargenomen is de atalanta.

Foto onder: Ook de gehakkelde aurelia is langs de Donge waargenomen.

Foto onder: Kleine vuurvlinder langs de Donge.

Foto onder: Het landkaartje komt veelvuldig voor langs de Donge.

Foto onder: Het bruin zandoogje komt ook voor langs de Donge.

 

Download hieronder het resultaat van de vlindertellingen vanaf 2014

Vlinderwaarnemingen 2014 langs De Donge
PDF – 176,0 KB 506 downloads
Vlinderwaarnemingen 2015 langs De Donge
PDF – 178,2 KB 495 downloads
totaal vlinderwaarnemingen 2016 De Donge
PDF – 179,0 KB 504 downloads
Vlinderwaarnemingen 2017 langs De Donge
PDF – 172,4 KB 490 downloads
Vlinderwaarnemingen 2018 De Donge
PDF – 170,8 KB 496 downloads
Vlinderwaarnemingen 2019 De Donge
PDF – 174,3 KB 453 downloads
Totaal Vlinderwaarnemingen 2020 De Donge
PDF – 174,3 KB 274 downloads
Vlinderwaarnemingen 2021 De Donge
PDF – 174,4 KB 74 downloads