Hoofdstraat
De Hoofdstraat heette vroeger gewoon straat. Aan de Hoofdstraat staan enkele fraaie panden, waaronder statige villa’s uit verschillende perioden. Aan het einde van de Hoofdstraat staat het gemeentehuis (1909).