Hoofdstraat
De Hoofdstraat heette vroeger gewoon Straat. Aan de Hoofdstraat staan enkele fraaie panden, waaronder statige villa’s uit verschillende perioden. Aan het einde van de Hoofdstraat staat het gemeentehuis (1909).