10 maart :: Slagenlandschap komt terug rond 's Gravenmoer

Het vroegere slagenlandschap rond ‘s Gravenmoer bestond uit langgerekte weilanden met steeds een slootje en een elzenhaag ertussen. De slootjes zorgden voor afwatering, de elzen die in de slootkant groeiden zorgden voor oeverversteviging, schaduw en brandhout. In de loop der jaren is er rond ’s Gravenmoer veel van dit slagenlandschap verdwenen. Wel is het kavelpatroon nog redelijk herkenbaar gebleven, een groot deel van de slootjes is nog terug te vinden, evenals een aantal elzensingels.

De gemeente Dongen heeft op een aantal plaatsen initiatief genomen om gemeentelijke percelen her in te richten en de slagen in ere te herstellen. Ook zijn er nu eigenaren die op hun percelen de slagen in ere hebben hersteld en langs de slootjes elzensingels hebben aangeplant. In het midden van een perceel zijn zelfs zomereiken en fladder iepen geplant. Een geweldig initiatief waardoor het groene karakter van 's Gravenmoer blijft behouden en het dorp een groene parel blijft .

Foto onder: Op een perceel aan de wielstraat zijn langs de slootjes elzensingels  aangeplant.

Foto onder:  In het midden van een perceel zijn  zomereiken en fladder iepen geplant.

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb