Wielen

De dijkjes bij ’s Gravenmoer zijn aangelegd na de Sint Elisabethsvloed van 1421. Aanvankelijk liepen ze kaarsrecht, maar in de loop der jaren hebben ze de grillige vorm van tegenwoordig gekregen. Dat heeft te maken met de dijkdoorbraken. Na een doorbraak ontstonden er kolken, wielen genaamd. Op het punt waar de dijk doorbrak ontstond door de sterke stroming een schuurgat. De dijk werd daarna weer gesloten door een nieuw stukje dijk om deze wiel heen te leggen. Wielen zijn dus herkenbaar aan een bocht in de dijk met daarbij een waterplas.

In de jaren zestig is huisvuil in de wieltjes gestort. Daarbij zijn ze door natuurlijke plantengroei geheel verland, waardoor het water is verdwenen

Door ze schoon te maken en uit te graven zijn in 2007 de wielen aan de Dwarsdijk en het wiel aan de Hoge dijk weer in de oude staat teruggebracht.