Vinders langs het Onkelpad
Langs onkelpad kun je verschillende vlinders tegenkomen. In samenwerking met natuur vereniging “Ken en Geniet” uit Dongen worden er vanaf 2014  tellingen gehouden om te weten te komen welke soorten vlinders en hoeveel vlinders er langs het onkelpad, in het gedeelte tussen de Wilhelminalaan en de watersticht, voorkomen. De vlindersoorten die o.a zijn waargenomen zijn bruinzandoogje,koolwitje, icarisblautje, bontzandoogje en de kleine vos.
                   Foto onder : Één van vlindersoorten die langs het onkelpad voorkomt is het icarusblauwtje.

Foto onder: Een kleine vos langs het Onkelpad.

Foto onder: Het klein koolwitje komt veelvuldig voor langs het Onkelpad

Foto onder: De kleine vuurvlinder langs het Onkelpad

Foto onder: Het bruin zandoogje komt veelvuldig voor langs het Onkelpad.

 

Download hieronder het resultaat van de vlindertellingen vanaf 2014.

Vlinderwaarnemingen 2014 langs het Onkelpad
PDF – 176,3 KB 553 downloads
Vlinderwaarnemingen 2015 Onkelpad
PDF – 177,5 KB 550 downloads
totaal vlinderwaarnemingen 2016 Onkelpad
PDF – 176,3 KB 560 downloads
Vlinderwaarnemingen 2017 langs het Onkelpad
PDF – 174,1 KB 536 downloads
Vlinderwaarnemingen 2018 Onkelpad
PDF – 176,2 KB 551 downloads
Vlinderwaarnemingen 2019 Onkelpad
PDF – 177,1 KB 490 downloads
Totaal Vlinderwaarnemingen 2020 Onkelpad
PDF – 177,2 KB 356 downloads
Vlinderwaarnemingen 2021 Onkelpad
PDF – 177,1 KB 114 downloads
Vlinderwaarnemingen 2022 Onkelpad
PDF – 176,3 KB 45 downloads