Vinders langs het Onkelpad
Langs onkelpad kun je verschillende vlinders tegenkomen. In samenwerking met natuur vereniging “Ken en Geniet” uit Dongen worden er vanaf 2014  tellingen gehouden om te weten te komen welke soorten vlinders en hoeveel vlinders er langs het onkelpad, in het gedeelte tussen de Wilhelminalaan en de watersticht, voorkomen. De vlindersoorten die o.a zijn waargenomen zijn bruinzandoogje,koolwitje, icarisblautje, bontzandoogje en de kleine vos.
                   Foto onder : Één van vlindersoorten die langs het onkelpad voorkomt is het icarusblauwtje.

Foto onder: Een kleine vos langs het Onkelpad.

Foto onder: Het klein koolwitje komt veelvuldig voor langs het Onkelpad

Foto onder: De kleine vuurvlinder langs het Onkelpad

Foto onder: Het bruin zandoogje komt veelvuldig voor langs het Onkelpad.

 

Download hieronder het resultaat van de vlindertellingen vanaf 2014.

Vlinderwaarnemingen 2014 langs het Onkelpad
PDF – 176,3 KB 514 downloads
Vlinderwaarnemingen 2015 Onkelpad
PDF – 177,5 KB 511 downloads
totaal vlinderwaarnemingen 2016 Onkelpad
PDF – 176,3 KB 525 downloads
Vlinderwaarnemingen 2017 langs het Onkelpad
PDF – 174,1 KB 500 downloads
Vlinderwaarnemingen 2018 Onkelpad
PDF – 176,2 KB 514 downloads
Vlinderwaarnemingen 2019 Onkelpad
PDF – 177,1 KB 453 downloads
Totaal Vlinderwaarnemingen 2020 Onkelpad
PDF – 177,2 KB 317 downloads
Vlinderwaarnemingen 2021 Onkelpad
PDF – 177,1 KB 80 downloads
Vlinderwaarnemingen 2022 Onkelpad
PDF – 176,3 KB 14 downloads