Werkgroep "Groen"

Eind 2023 is vanuit de Dijkjeswerkgroep de Werkgroep ‘"Ons Groen"in het leven geroepen om vernieuwing en uitbreiding van een gedeelte van t’Bieslant, waarin de natuurlessen voor de kinderen van basisschool "De Wegwijzer"worden gegeven, te realiseren. 

 

Al  tien jaar krijgen de leerlingen van basisschool De Wegwijzer natuurlessen in ‘t Bieslant. Alle kinderen krijgen er binnen het lesprogramma natuurlessen over ‘zorgen voor natuur en omgeving’. De lessen gaan over biodiversiteit en natuurbeheer. Eind 2023 is vanuit de Dijkjeswerkgroep de Werkgroep “Groen” in het leven geroepen om vernieuwing en uitbreiding van een gedeelte van t’Bieslant, waarin de natuurlessen worden gegeven, te realiseren. De werkgroep “Groen” bestaat uit vertegenwoordigers van basisschool de Wegwijzer,  leden van natuurvereniging Ken en Geniet, aangevuld met een ecoloog van Vebego Groen en een lid van Dorpsraad ’s Gravenmoer.

De werkgroep is eind 2023 aan de slag gegaan met het voorbereiden van het project  “Ons Bieslant”.  Voor financiéle ondersteuning van het project zijn aanvragen gericht aan het Stimuleringsfonds Rabobank Langstraat,Brabants Landschap,IJsvogelfonds,Rowij Bouwchemie B.V., Vebego Groen, basisschool De Wegwijzer en de Gemeente Dongen.

 

Basisschool  de Wegwijzer krijgt fantastische donatie van de Rabobank voor project “Ons Bieslant”

Op  23 januari 2024  hebben alle kinderen, leerkrachten en de directeur van basschool de Wegwijzer, zich verzameld in het ’buitenlokaal’ in ‘t Bieslant. Ook vertegenwoordigers van de gemeente Dongen, Werkgroep "Groen" en de Rabobank zijn aanwezig. Omdat natuur belangrijk is, en dit initiatief mensen bij elkaar brengt, wil de Rabobank nu bij haar 125-jarige bestaan, dit project steunen met een bedrag van  € 12.500. Met deze fantastische bijdrage van de Rabobank kan de vernieuwing en uitbreiding nu voor het grootste gedeelte gerealiseerd worden.

Foto onder: Dirk van Ree, directeur Rabobank overhandigt een cheque van € 12.500 aan  een aantal kinderen van de Wegwijzer en enkele leden van de  werkgroep ’"Ons  Bieslant". 

 

De plannen

Werkgroep”Groen” gaat aan de slag met het project, en de kinderen werken mee aan de uitvoering. Ze hebben inspraak: er komen kinderambassadeurs die de kinderen van alle klassen vertegenwoordigen. Zij bedenken en verzamelen ideeën voor ‘t Bieslant. Lees meer over de plannen.