Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups 

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups 

De eikenprocessierups heeft vorig jaar ook in ‘s Gravenmoer toegeslagen en voor overlast gezorgd. Er zijn op een aantal eikenbomen in de dijkjes nesten gevonden.
Over de eikenprocessierups. De eikenprocessierups is een rups die tussen april en eind juli op veel eikenbomen voorkomt. De brandharen van de rups kunnen vaak nog tot ver in het najaar, en zelfs tot in de winter, voor overlast zorgen. De eikenprocessierups heeft namelijk rond de 700.000 microscopische brandharen van +-0.25 mm lang. Wanneer de processierups gevaar constateert in zijn omgeving, zal deze zijn brandharen inzetten als verdedigingsmiddel. Deze brandharen veroorzaken vervolgens de veelbekende klachten zoals jeuk, rode bultjes en kortademigheid.
 

De eikenprocessierups heeft vorig jaar ook in ‘s Gravenmoer toegeslagen en voor overlast gezorgd. Er zijn op een aantal eikenbomen in de dijkjes nesten gevonden.
Over de eikenprocessierups. De eikenprocessierups is een rups die tussen april en eind juli op veel eikenbomen voorkomt. De brandharen van de rups kunnen vaak nog tot ver in het najaar, en zelfs tot in de winter, voor overlast zorgen. De eikenprocessierups heeft namelijk rond de 700.000 microscopische brandharen van +-0.25 mm lang. Wanneer de processierups gevaar constateert in zijn omgeving, zal deze zijn brandharen inzetten als verdedigingsmiddel. Deze brandharen veroorzaken vervolgens de veelbekende klachten zoals jeuk, rode bultjes en kortademigheid.
Doordat het in de voorbije voorjaren steeds warmer is geworden, krijgt deze rups volop de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en overlast te veroorzaken. Ook de afwezigheid van natuurlijke vijanden speelt een belangrijke rol, dit komt doordat er te eentonig wordt aangeplant en doordat de bermen en ruigtes te frequent en te kort gemaaid worden. Natuurlijke vijanden in de vorm van bijvoorbeeld insecten krijgen daardoor geen kans. Daarom moeten er in ’s Gravenmoer meer preventieve maatregelen genomen worden om de verspreiding van deze rups in te perken.
Natuurlijke bestrijding door vogels, vleermuizen en sluipwespen.

Diverse vogelsoorten zijn echte liefhebbers van processierupsen en hebben ingenieuze manieren ontwikkeld om de rupsen te ontdoen van hun brandharen. Zo pellen koolmezen de harige exemplaren en verdelen ze dan over de 8 tot soms wel 14 mezenjongen. In twee weken tijd eet een mezenjong zo’n 800 rupsen. Dat tikt aan. Naast de koolmees eten ook de pimpelmees, spreeuw, boomklever, boomkruiper, spechten, vinken en de koekoek de eikenprocessierups. Het aantrekken van deze vogels heeft dus zeker zin en is een goede natuurlijke bestrijdingsmethode.
Vleermuizen eten meestal insecten waaronder nachtvlinders die hun eitjes leggen in de toppen van eikenbomen. De vlinders die in de avondschemer vliegen worden door de vleermuizen gevangen. Ze vangen er in één nacht wel duizend. Door in een omgeving met veel eikenprocessierupsen vleermuiskasten op te hangen, wordt de vleermuizen een verblijfsplek in een voedselrijke omgeving geboden waar zij naar hartenlust kunnen jagen op de nachtvlinder.
Een andere goede manier om de eikenprocessierups te bestrijden is de aanleg van bloemenweides , bloemenbermen en bloemenstroken in de buurt van eikenbomen. Uit onderzoek blijkt dat natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups afkomen op wilde plantensoorten met makkelijk toegankelijke bloemen. Dit zijn onder anderen schermbloemige soorten zoals, de berenklauw, het fluitekruit, het duizendblad, zevenblad en wilde peen maar ook éénjarige bloemen zoals de korenbloem en de ganzenbloem. Al deze bloeiende planten trekken sluipwespen, sluipvliegen, en andere insecten aan die de rups bestrijden. De sluipwespen leggen hun eitjes in het lichaam van processierups, waarna de wespenlarf de rups stukje bij beetje opeet. De processierups heeft nog veel meer natuurlijke vijanden. Ze worden gegeten door de larven van de gaasvlieg, de kleine poppenrover, de larve van het twee stippelig lieveheersbeestje en wantsen. Uit onderzoek is gebleken dat in een omgeving met een rijke variatie aan wilde planten- en diersoorten de rupsen veel minder talrijk zijn.

Natuurlijke maatregelen

In samenwerking met enkele leden van natuurvereniging Ken en Geniet uit ’s Gravenmoer heeft de gemeente Dongen in de dijkjes 50 mezenkasten opgehangen. Ook zijn er in dijkjes vleermuizenkasten opgehangen, om de vleermuizen populatie de kans te geven zich verder uit te breiden. Om de biodiversiteit te stimuleren worden bermen en kruidige grasstroken pas in het najaar gemaaid en geruimd.
De eikenprocessierups met gif bestrijden is een heilloze weg die veel andere rupsen, insecten en jonge vogels doodt.
De eikenprocessierups is onderdeel van onze natuurlijke soortenrijkdom en zal niet verdwijnen, maar de kans is groot dat de ervaren overlast beduidend vermindert door deze natuurlijke maatregelen. De overlast voor mensen is dan minder en in het landschap is meer te genieten omdat het bruist van het leven.

                               Foto onder: Er zijn vijftig nestkastjes opgehangen in en rond 's Gravenmoer.

Foto onder: In de dijkjes in en rond 's Gravenmoer zijn vleermuizenkasten opgehangen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb