Onderhoud bomen in de dwarsdijk en het kerkebos.

In maart 2016 is onderhoud gepleegd aan bomen in de dwarsdijk en het kerkebos-west. Een klein aantal bomen zijn verwijderd bij alle anderen zijn de dode takken verwijderd en er is gesnoeid.

Voor aanvang van de werkzaamheden is zorgvuldig gekeken waar en in welke bomen er al vogels aan het nestellen of broeden waren. Op een tweetal plaatsen was dit het geval. Door de aannemer die de snoeiwerkzaamheden heeft uitgevoerd zijn passende maatregen genomen om verstoring van beide broedgevallen te voorkomen.

Het verwijderen van bomen heeft als doel de andere bomen de kans te geven zich beter te ontwikkelen en om meer lichtinval te krijgen. Meer lichtinval leidt er toe dat op de bodem bloemen en plantengroei ontstaat.

Aan de oostzijde van het kerkebos, waar enkele jaren geleden bomen zijn verwijderd en gesnoeid is meer lichtinval gekomen. Meer lichtinval heeft er toe geleid dat er op de bodem bloemen en plantengroei is ontstaan. De eerste glanzende, witte bloemen van de bosanemoon komen tussen de verdroogde herfstbladeren op de grond, tevoorschijn. De kopjes richting zon, om maar zoveel mogelijk warmte te kunnen krijgen.

 

Foto's onder:  In het kerkebos zijn een klein aantal bomen verwijderd, bij alle anderen zijn de dode takken verwijderd en er is gesnoeid waardoor er meer lichtinval is gekomen.

Foto onder: Door de aannemer die de snoeiwerkzaamheden heeft uitgevoerd zijn passende maatregelen genomen om verstoring van nestellende en  broedende vogels te voorkomen. Zo zijn de bomen in de nabijheid van de nestkast gespaard gebleven.

Foto onder:  Tijdens de werkzaamheden gaat de nestelende boomklever gewoon door met zijn metselwerk aan de nestkast..

Foto onder: Aan de oostzijde van het kerkebos, waar enkele jaren geleden bomen zijn verwijderd en er gesnoeid, is meer lichtinval gekomen. Meer lichtinval heeft er toe geleid dat er op de bodem bloemen en plantengroei is ontstaan. De eerste glanzende, witte bloemen van de bosanemoon komen tussen de verdroogde herfstbladeren op de grond, tevoorschijn. De kopjes richting zon, om maar zoveel mogelijk warmte te kunnen krijgen.