Natuur langs het Onkelpad

In 2003 startte waterschap Brabantse Delta samen met de gemeente Dongen de voorbereidingen op de aanleg van een Ecologische VerbindingsZone (EVZ). Een ecologische verbindingszone is een natuurvriendelijk ingerichte zone die tussen twee natuurgebieden in ligt. De EVZ verbindt de Biesbosch met het Brabantse achterland en loopt langs De Donge, aan de westzijde van ’s Gravenmoer. Vanaf het riviertje De Donge bij de Wilheminalaan ("Witte Brug") in ’s Gravenmoer is een EVZ langs de noordzijde van Dongen naar de Wildertse Arm aangelegd.

In februari 2011 is een begin gemaakt met de aanleg van de EVZ langs de Onkelsloot tussen de Wilheminalaan ("Witte Brug") , aan de westzijde van de Brouwersdijk in ’s Gravenmoer, en de Watersticht in Dongen tussen de punten A en B op het kaartje. Zie fotokaartje hieronder. Kijk hier verder hoe de Ecologische VerbindingsZone langs de Onkelsloot zich in  2012 heeft ontwikkeld. Kijk hier om te zien hoe het er twee jaar later, in 2014, uit  zag. 

Foto onder: Zicht op de Onkelsloot, aan de westzijde van de Brouwersdijk in ’s Gravenmoer, tot aan de Watersticht in Dongen in 2011, net voor de aanvang van de werkzaamheden.

Foto’s onder: Op 17 februari 2011 zijn de werkzaamheden aan de EVZ in volle gang.

Foto’s onder: Eind maart 2011 zijn de grondwerkzaamheden aan de westzijde van de Brouwersdijk in ’s Gravenmoer afgerond.

Foto’s onder: In de eerste week van  april 2011 is er beplanting aangebracht.

Foto's onder: In mei 2012 als de lente aanbreekt schieten  er her en der planten en bloemen uit de grond in de EVZ .

Foto’s  onder: Binnen twee maanden is er overal langs de EVZ begroeiing aanwezig zoals  op onderstaande foto’s die op 29 juni 2011 gemaakt zijn is te zien.

Kijk hier hoe de Ecologische VerbindingsZone langs de Onkelsloot zich in  2012 heeft ontwikkeld.