Op deze pagina aandacht voor monumenten en prachtige panden in ‘s Gravenmoer.

Kortgevelboerderij Hoofdstraat 72

Aan de Hoofdstraat 72, in het buurtschap "de Kafhoek" ,op de grens met Klein-Dongen staat een prachtige Kortgevelboerderij die gebouwd tussen 1650 en 1700. De boerderij is opgetrokken uit baksteen en van het z.g.n langstraatse type.
Begin 2012 is deze boerderij opgeknapt en zijn alle bijgebouwen gesloopt waardoor het beter tot zijn recht komt.

Kijk hier voor meer foto's van Kortgevelboerderij aan de Hoofdstraat 72.

Villa "Schoonzicht", hoofdstraat 49

Villa "Schoonzicht" aan de hoofdstraat 49 is een Herenhuis dat gebouwd is in 1891 als villa "Louis" voor Carel Joseph Gompertz. In 1916 is het huis over gegaan naar zijn twee dochters Emilie en Louise, die het na vijf jaar verkochten aan Hubertus van Tuijn, bierbrouwer in Dongen. In 1924 wordt villa “Schoonzicht” gekocht door Van Helden Tucker die eigenaar bleef tot 1968. Achter deze villa lag oorspronkelijk een boomgaard van 6 ha. ,deze is in de loop der jaren geheel verdwenen. Achter de  boomgaard stond nog een bijbehorend  huis voor personeel aan de Dwarsdijk 5. Het huis in de Dwarsdijk staat er nog.
De laatst jaren was de villa eigendom van het Waterschap die het in 2011 verkocht. Begin 2012 is de Villa opgeknapt en de tuin gerenoveerd. Het prachtige pand staat nu weer te pronken aan de Hoofdstraat.

Kijk hier voor meer foto's van Villa "Schoonzicht" 

Villa "Vreeden Lust"

Villa "Vreeden Lust" ,in de volksmond ’t Slotje genoemd, is in 1672 door brand verwoest en daarna weer snel opgebouwd. In 1770 is het door de toenmalige eigenaar verkocht aan Pieter Gijsbertus Loeff, baljuw te ’s Gravenmoer . Villa Vreeden Lust was tot 1910 in gebruikt als gemeentehuis.

Kijk hier voor meer foto's van Villa "Vreeeden Lust"

De Martinuskerk aan de Kerdijk

De Martinuskerk is de Hervormde kerk van 's Gravenmoer

De Hervormde kerk is een monumentaal gebouw, waarvan het beheer in handen is van de hervormde gemeente van s'Gravenmoer. De Kerktoren valt onder dehoede van de monumentenzorg van de gemeente Dongen.   
Het oudste deel van de Martinuskerk is de toren die uit de 14e eeuw stamt en steunberen aan de westzijde heeft. De toren is ingebouwd in het schip. Het schip stamt uit de 15e eeuw. De Martinuskerk kerk kwam omstreeks 1610 definitief in Hervormde handen. Ze werd echter in 1672 in brand gestoken tijdens de Franse bezetting, waarbij het dak en de gewelven werden vernield. In 1680 werd de kerk herbouwd. Ook werden toen tongewelven aangebracht. In 1963 werd de kerk gerestaureerd. Onderstaande foto is gemaakt begin 2012.

Kijk hier voor meer foto's van de Martinuskerk aan de kerkdijk

Hoofdstraat 5, 17e eeuwse boerderij

Aan de Hoofdstraat 5  staat deze boerderij die is gebouwd in de 17e eeuw.  De boerderij heeft een met riet gedekt zadeldak, dat aan de voorzijde aansluit tegen een hoge puntgevel met vlechtingen. De boerderij heeft vensters met luiken en zes ruit schuif ramen.  De boerderij is omgebouwd tot woonhuis en heeft een Bed en Breakfast.

Kijk hier voor meer foto's van de 17e eeuwse boerderij aan de hoofdstraat 5.

Hoofdstraat 2, Nederlands Hervormde Pastorie

Aan de Hoofdstraat 2 staat de Nederlands Hervormde Pastorie, het  is een woonhuis in Empire-trant uit omstreeks 1800, met dwars, door pannen belegd zadeldak tussen zij-topgevels, zesdelige schuiframen met luiken. De ingang bestaat uit  pilasters met kroonlijst, en gesneden houten versiering in het bovenlicht. Haaks op de pastorie staat een aanbouw  onder een schilddak.

Kijk hier voor meer foto's van de Nederlands Hervormde Pastorie.

Kerdijk 1, Woonhuis

Op de hoek van de Kerkdijk en de Wielstraat staat een fraai huis dat gebouwd is begin 19e eeuw.  Het huis heeft een met pannen belegd zadeldak tussen topgevels.De korte voorgevel heeft een getrapte top.Het pand heeft verder zesdelige schuiframen en een ingang met pilasters en kroonlijst. Op het pand prijken Lelie-ankers. 

Kijk hier voor meer foto's van het woonhuis Kerkdijk 2.

Hoofdstraat 7, woonhuis
Aan de Hoofdstraat 7 staat een woonhuis dat gebouwd is in de eerste helft van de 19e eeuw.  Het heeft een met pannen gedekt wolfdak. Een wolfsdak of wolfdak is een zadeldak, met twee afgeschuinde vlakken aan de korte zijden. Deze afgeschuinde vlakken worden ook wel wolfseinden of wolfeinden genoemd. Het pand aan de hoofdstraat 7 heeft vensters met luiken en zes- en negen ruit schuiframen.

Kijk hier voor meer foto's van het woonhuis Hoofdstraat 7.

Hoofdstraat 16, boerderij Langstraatse type

Boerderij van het Langstraatse type Hoofdstraat 16
De boerderij heeft jaarankers 1686, het jaar waarin het gebouwd is.

Kijk hier voor meer foto's van de boerderij van het Langstraat type aan Hoofdstraat16.

Hoofdstraat 20, boerderij  "Lisboa"

Boerderij  "Lisboa"  is gebouwd voor het gemengd bedrijf rond 1872.
De voorbouw is het woonhuisgedeelte en de achterbouw het bedrijfsgedeelte van de boerderij. In de boerderij vond op de bovenverdieping op 30 november 1898 de instituering van de Christelijk Gereformeerde Kerk van 's-Gravenmoer plaats en op 4 december van dat jaar de eerste kerkdienst.
De voorbouw heeft twee bouwlagen met een zolder gedekt door een schilddak belegd met grijze oud-Hollandse pannen. De symmetrische voorgevel is vijf traveeën breed. De middelste travee bevat de dubbele voordeur en bovenlicht met gietijzeren levensboom. De deuren hebben een gietijzeren doorzichtrooster met runderkop. Voor de entree een kleine hardstenen trap van twee bloktreden met aan de zijkant een smeedijzeren gekrulde leuning. De muuropeningen hebben geprofileerde stuclijsten met afgeronde bovenhoeken en kuifbekroning. Op de eerste bouwlaag bevinden zich zesruits- en op de tweede bouwlaag vierruits schuifvensters met afgeronde bovenhoeken in het bovenlicht. 

Kijk hier voor meer foto's van hoofdstraat 20, boerderij "Lisboa"

Hoofdstraat 65, hoeve (Boerderij)

Aan de Hoofdstraat 65 staat een gepleisterde hoeve met puntgevel en een rieten zadeldak. Het is gebouwd in de 18e eeuw. Achter het woonhuis onder hetzelfde dak bevindt zich de stal van gepotdekselde houten delen. De hoeve heeft  vensters met zesentwintig-ruitsschuiframen en luiken. In de geveltop een leeuwekopje als kraagsteen. De hoeve is in 2011 geheel gerenoveerd.

Kijk hier voor meer foto's van de hoeve (Boerderij) aan Hoofdstraat 65.

Hoofdstraat 62, villa in Eclectische stijl met Chalêtachtige stijlkenmerken

Villa uit eerste kwart van de twintigste eeuw in Eclectische stijl met Chalêtachtige stijlkenmerken. Het huis is gebouwd voor de dorpsdokter en heel veel jaren als zodanig in gebruik gebleven.  Het tweelaagse huis heeft een gecombineerd schild- en zadeldak met een topgevel aan de straat. Het dak, met geknikte schilden, heeft aan alle kanten een groot overstek. Het is belegd met een rode Tuile du Nord-pannen. De voorgevel is vier traveeën breed. De rechtse travee direct naast de voordeur is uitgevoerd als een symmetrische risaliet, bekroond met de topgevel van het eerder genoemde zadeldak. In de risaliet op de begane grond zit een groot venster onder segmentboog met twee tussenstijlen en kalf. Op de verdieping twee gekoppeld schuifvensters onder rondboog met waaiervormige boogtrommel, gescheiden door een kolomvormige penant. In de topgevel van de zolderverdieping een rondvenster. Links van de voordeur bevinden zich op de begane grond twee en op de verdieping drie schuifvensters. De voordeur met een houten luifel met een frontaal hardstenen toegangsbordes en drie traptreden. In rechter- en linkerzijgevel bevinden zich gelijksoortige vensters. Het opgaand werk bestaat uit handgevormde rood/paarse baksteen gemetseld in kruisverband afgewisseld door cementen en hardstenen speklagen. Het geheel staat op een rondgaande hardstenen plint. De overige muuropeningen hebben een segmentboog. Houten consoles ondersteunen het dakoverstek. Houten windveren en halfspant met makelaar in de topgevel van de risaliet. In voor- en zijkant in het dak een kleine kapel onder schilddakje met smeedijzeren bekroning.  

 

Vaartweg 2, boerderij van het langgeveltype

Aan de Vaartweg 2 staat een boerderij van het langgeveltype. In oorsprong is het een 18e eeuwse boerderij van het langgeveltype onder zadeldak met wolfeind aan de achterzijde, gedekt met pannen. Geveltoppen met vlechtingen. Staafankers. In het woongedeelte schuifvensters met kleine roedenverdeling en luiken (beneden 24 op verdieping 20 stuks). Omlijste deur met halfrond bovenlicht, waarin eenvoudig snijwerk. Schuurgedeelte in eerste kwart 20e eeuw verbouwd. Later verbouwd tot slagerij  annex café ’t Haasje. Kijk hier voor meer foto's van de boerderij van het langgeveltype aan Vaartweg 2.

Vaartweg 6, Boerderij
De boerderij aan de Vaartweg 6 is een boerderij met gedeeltelijk terugspringende voorgevel en met riet gedekt wolfdak. Het heeft vensters met zes- en twaalf ruitsschuiframen en een opkamer met een vierruitsraam. Het is gebouwd in het begin van de 18e eeuw. Kijk hier voor meer foto's van de boerderij aan Vaartweg 6.

Vaartweg 57, langgerekteboerderij
De langgerekteboerderij aan de Vaartweg 57 is gebouwd in 1884. Naast de langgerekteboerderij j staat een vrijstaand  bakhuis met rechthoekige plattegrond. Kijk hier voor meer foto's van de langgerekteboerderij aan de Vaartweg 57.

Waspikseweg 15, boerderij van het Langstraatse dwarsdeeltype

Aan de Waspikseweg 15 staat een boerderij van het Langstraatse dwarsdeeltype. Het is gebouwd in 1664. Het woonhuis staat tussen topgevels. In de voorste topgevel  bevinden zich  trappen. Het pand heeft  zesdelige schuiframen met luiken, jaarankers 1664, en een sieranker in de top. Kijk hier voor meer foto's van de boerderij.

Molendijk 62, voormalig beurtschippers-woonhuis met bedrijfsruimte

Aan de molendijk 62, staat een voormalig beurtschippers-woonhuis met bedrijfsruimte opgetrokken in Ambachtelijk-Traditionele stijl.

Kijk hier voor meer informatie en foto voormalig beurtschippers-woonhuis aan de molendijk 62

Hoofdstraat 54, villa 't Elshout

Villa 't Elshout aan de Hoofdstraat 54 is gebouwd in 1928.

Kijk hier voor meer informatie en foto's van villa 't Elshout .