Kerkebos en de Wiel

De kerk en het bijbehorende Kerkebos lagen oorspronkelijk vrij centraal in het dorp. Later is, mede tengevolge van de overstromingen (o.a. in 1609,1612 en 1614), een gedeelte van de bebouwing verloren gegaan en kwamen kerk en Kerkebos meer excentrisch te liggen in het dorp.

Bij één van de vele overstromingen die 's Gravenmoer hebben getroffen is de Kerkdijk, die langs het
Kerkebos loopt, doorgebroken. Achter deze doorbraak ontstond een wiel, waarna de dijk opnieuw is aangebracht om het wiel heen. Dit wiel is nu nog vrij centraal gelegen in het Kerkebos dat aan de oostzijde begrensd wordt door de Nederlands Hervormde Kerk aan de noordkant door de Kerkdijk, met daarachter de Donge.