Krabbescheer in vijver achter de Hoefslag

In de vijver achter de Hoefslag staat krabbebscheer in bloei.
Krabbenscheer is een plant waarvan de getande, zwaardvormige bladeren boven het water uitsteken. De plant zit deels onder water Krabbescheer staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als algemeen voorkomend maar sterk afgenomen.

Krabbenscheer bloeit van mei tot juli met witte bloemen, die boven het water uitsteken.
De plant verlangt schone, niet te voedselrijke sloten en is gevoelig voor milieuvervuiling. Krabbenscheer heeft een groot drijfvermogen.

Op krabbescheer worden wel zeldzame insecten waargenomen zoals de groene glazenmaker  en het lichtmotje. Hopelijk krijgen we die in de nabije toekomst nog te zien.

Foto's onder: Krabbescheer in de vijver achter de Hoefslag.