Canadapopulieren langs de Dongedijk gesnoeid

De canadapopulieren aan het begin van de Dongedijk zijn half april drastisch gesnoeid. Uit één van de bomen is zelfs de top uitgezaagd omdat hij aan de onderkant rottingsverschijnselen vertoont. Het afkomende hout en takken zijn te plaatsen opgeslagen.

Foto's onder: De gesnoeide canadapopulieren aan de Dongedijk.

Foto onder: de onderkant van één van de canadapopulieren vertoont rottingsverschijnselen.

Foto's onder: Het afkomende hout en takken zijn te plaatsen opgeslagen en vormen een beschutte woon- en voortplantingsgelegenheid voor kleine zoogdieren zoals egels, wezels en muizen. Vogels, waaronder het winterkoninkje en de heggenmus vinden er nest- en schuilgelegenheid.
Door de aanwezigheid van insecten op en in het dode hout vinden ze er ook voedsel. Bepaalde amfibieën zoals de gewone pad overwinteren er graag.