IJsvogel in ’s Gravenmoer

Al een aantal jaren achtereen zijn er in het gebied langs het riviertje ”De Donge” ter hoogte van de kerkdijk, de dongedijk, in de wiel in het kerkebos en de vijver achter de hoefslag in ’s Gravenmoer door Joop Snijders, lid van de dijkjeswerkgroep en vogelwerkgroep van natuurvereniging Ken en Geniet te Dongen, ijsvogels waargenomen. In juni 2009 heeft er in dit gebied een ijsvogelpaar een nestje met drie jonge grootgebracht. Na 2009 zijn geen broedgevallen meer waargenomen, wel is de ijsvogel de jaren hierna meerdere malen in het gebied waargenomen zo ook in de zomer en winter van 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto boven:

Één van de jonge ijsvogels die in juni 2009 in het gebied langs het riviertje de "Donge” ter hoogte van de kerkdijk is waargenomen.

IJsvogels zijn afhankelijk van voldoende voedsel (kleine visjes, waterinsecten), maar ook van geschikte broedplaatsen. Dat zijn steile, onbegroeide zandige oevers, waar zij hun nestgang in kunnen graven. Een strookje bossen aan de westelijke zijde van de kerkdijk langs ”De Donge” met daaronder een zachte stevige oever is mogelijk een plaats waar de ijsvogel nesttunnels kan graven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto boven :

Een strookje bossen aan de westelijke zijde van de kerkdijk langs ”De Donge” met daaronder een zachte stevige oever is mogelijk een plaats waar de ijsvogel nesttunnels kan graven.

Het gebied ligt aan en nabij ondiep water op korte afstand van een wiel en een vijver. Er is in de nabije omgeving vrij helder, langzaam stromend water met genoeg vis en dekking aanwezig. Hierdoor is het uitstekend geschikt voor de ijsvogel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto boven: 

Er is in de nabije omgeving van de kerkdijk, vrij helder, langzaam stromend water met genoeg vis en dekking aanwezig.

De dijkjeswerkgroep heeft samen met de vogelwerkgroep van natuurvereniging Ken en Geniet uit Dongen, naar aanleiding bovenstaande, het initiatief genomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid het leefmilieu, in het bijzonder de broedbiotoop van de ijsvogel, in het stromingsgebied van de Donge en omstreken te bevorderen middels aanleg, controle en onderhoud van ijsvogelwanden. Lees meer

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb