Idylle en keverbank

Door de leerlingen van basisschool “De Wegwijzer” is in 2018  in ’t Bieslant een Idylle ingezaaid. Een idylle is een bloemrijke plek voor mensen om er van te genieten en voor bijen, vlinders en andere insecten om beter te kunnen overleven. Door de aanwezige vruchtbare grond op de plaats van de idylle is deze niet tot zijn recht gekomen. Door de vruchtbare grond te vervangen door z.g.n schrale grond (minder vruchtbare grond) zullen er meer inheemse bloemensoorten gaan groeien en bloeien.

Naast de toekomstige idylle is een keverbank aangelegd. Een keverbank is een verhoogde strook land begroeid met grassen en bloeiende kruiden. Daarmee is de keverbank een geschikte leefomgeving voor insecten zoals loopkevers en spinnen. Daarnaast is het een goede overwinteringslocatie voor insecten omdat de bank hoger en droger is en in het voorjaar eerder opwarmt. De keverbank zorgt voor behoud van insecten die van groot belang zijn voor vogels.

 

Foto onder: De vruchtbare grond op de idylle wordt afgegraven

Foto onder: De vruchtbare grond op de idylle is vervangen door schrale grond (minder vruchtbare grond)

Foto onder: De keverbank 

Maak jouw eigen website met JouwWeb