Cultuurhistorie ‘s Gravenmoer.

De belangrijkste cultuurhistorie van ’s Gravenmoer is het slagenlandschap, de wielen en de grens tussen Holland en Brabant. Een bord in de Dwars dijk verwijst naar de bezienswaardigheden van de cultuurhistorie van ’s Gravenmoer.
      

Het slagenlandschap.

Oorspronkelijk is ’s Gravenmoer een veen gebied. De ontginning van het veen is bepalend geweest voor de structuur van het landschap. Hierdoor ontstond het zogeheten slagenlandschap rond ’s Gravenmoer. De slagen rond ’s Gravenmoer lopen niet zoals gebruikelijk van noord naar zuid maar van oost naar west. In het gebied groeien en bloeien allerlei interessante bloemen en planten.

      

Wielen

Zware stromen, veel regenval en een slechte waterhuishouding waren in het verleden vaak de oorzaak van dijkdoorbraken. Jaren lang is ’s Gravenmoer hierdoor geteisterd met als gevolg dat polders, en soms het hele dorp, onder water stonden. Na een dijkdoorbraak ontstonden er kolken, wielen genaamd, die nu nog herkenbaar in de dijkjes liggen. In de Hoge Dijk is een wiel en in de Dwars Dijk twee wielen. Verder is er nog een wiel in het Kerkebos.
      

     

De grens van Holland en Brabant

In en rondom de kern ’s Gravenmoer liggen dijkjes die van grote cultuurhistorische waarde zijn. Vanaf de dertiende eeuw tot in de Franse tijd (1795) stonden ’s Gravenmoer en de westelijke Langstraat onder Hollands bestuur. Lage Dijk, Hoge Dijk, De Dwarsdijk, Brouwersdijk en Kerk Dijk hebben zeven eeuwen lang de grens tussen het Graafschap Holland en het Hertogdom Brabant gevormd.
Om de grens weer zichtbaar te maken zijn er in 2010 op de oude grenslijn van Holland en Brabant negen eikenhouten grenspalen met opgesneden wapens geplaatst. Lees meer