Witte ekster
Al enige weken vliegt er een opmerkelijke witte vogel rond in ’s Gravenmoer. Oplettende natuurliefhebbers hebben de opvallende witte vogel al zien zitten of vliegen. Het is een witte ekster. Hij is vaak samen te zien met de veel voorkomende zwart-wit gekleurde ekster met zijn zeer lange groenglanzende staart. De eerte veronderstelling is dat het hier om een “albino” gaat. Dit lijkt bij deze witte ekster ook logisch maar is niet correct. De witte ekster die hier rondvliegt heeft namelijk geen rode ogen en rode poten. Het gaat bij deze vogel niet om albinisme maar om leucisme een pigmentafwijking. Bij vogels wordt de kleuring van de veren veroorzaakt door de stof melanine, een natuurlijk pigment in hun lichaam. Bij vogels met leucisme wordt de stof melanine wel aangemaakt, maar komt dit niet tot uiting in de veren.

Foto onder: De foeragerende witte ekster

 

 

Buiten gebied 's Gravenmoer in herfstsfeer.

Klik op de foto voor een herfstfilmpje 

                             

Nieuwe bewoners in de natuur rond ‘s Gravenmoer


‘s Gravenmoer heeft er bijzondere nieuwe inwoners bij: bevers. Sinds enige tijd zwemmen er bevers rond in de Donge. Zo kun je tijdens een vroege ochtendwandeling langs de Donge een zwemmende bever tegen komen. Dat is heel bijzonder. De bever is het grootste knaagdier van Europa en was uitgestorven in Nederland. In 1988 is begonnen met het opnieuw uitzetten van een paar bevers in de Biesbosch. En nu zien we niet alleen bevers in natuurgebieden, maar ook hier, aan de rand van ’s Gravenmoer. De waterkwaliteit is heel belangrijk voor de bevers. Het zijn planteneters met een voorkeur voor schors, twijgen en bladeren van zachte houtsoorten zoals wilg, populier en berk. In voldoende diep water maken bevers zelfgegraven holen als schuil- en nestplaats. Dit is in de Donge waarschijnlijk ook het geval.
Wetenswaardigheden over de bever: De bever heeft een lengte van ongeveer 75 tot 90 centimeter en een lichaamsgewicht van 23 tot 38 kilogram. Zijn brede afgeplatte staart is 28 tot 38 centimeter lang. Een bever doet niemand kwaad en zoekt geen drukte op. Honden en muskusratvallen vormen wel een groot risico voor de bever.

Foto's onder: fouragerende bever langs de Donge

Foto onder : Zwemmende bever in de Donge

Foto's onder: Bever gangen langs de Donge 

Foto onder: Gat dat gevallen is boven de beverburcht begin november 2022

Foto onder: Activiteiten rond de burcht van de bever eind november 2022.

 

Vismonitoringsprogramma in riviertje Donge


In 2021 zijn er in opdracht van het Waterschap Brbantse Delta, in het riviertje Donge ter hoogte van de Wilhelminalaan, de Dongedijk, en de Groenendijk ter hoogte van ‘s Gravenmoer drie stuwen vispasseerbaar gemaakt. Bij alle drie de stuwen is er een zogenaamde ‘Vertical slot’ vispassage aangelegd.
Het Waterschap Brabantse Delta wil nu graag weten of de in de Donge aanwezige vissen wel goed door de vispassages heen zwemmen. Er is daarom in maart 2022 r hoogte van de stuwen hard gewerkt aan een vismonitoringsprogramma. Zo is er een netwerk opgezet die gezenderde vissen kunnen detecteren.

Om de vissen te volgen zijn er groot aantal gevangen. Bij de gevangen vissen zijn kleine zendertjes ter grote van een rijstkorrel in de buikholten geplaatst. Deze zendertjes zenden een uniek signaal uit. Bij de in en uitgangen van de vispassages is apparatuur in het water geplaatst die de signalen van de gezenderde vissen opvangen.
Vissen die door de vispassages bij de stuwen zwemmen worden zo gevolgd op hun reis door de Donge.
Door de inzet van zendertechnieken wordt een beter beeld van de verspreiding en het gedrag van de vissen verkregen. Misschien kan de vis er wel doorheen, maar wíl het dat ook?”

Kinderen van basisschool de Wegwijzer waren tijdens de natuurles aanwezig bij het vangen van de vissen. Ze kregen uitleg over de vispassages, het zenderen van de vissen en de aanwezige vissoorten in de Donge.

 

In 2021 zijn er in opdracht van het Waterschap Brbantse Delta, in het riviertje Donge ter hoogte van de Wilhelminalaan, de Dongedijk, en de Groenendijk in           ‘s Gravenmoer drie stuwen vispasseerbaar gemaakt. Bij alle drie de stuwen is er een zogenaamde ‘Vertical slot’ vispassage aangelegd.
Het Waterschap Brabantse Delta wil nu graag weten of de in de Donge aanwezige vissen wel goed door de vispassages heen zwemmen. 
Er is daarom in maart 2022 in het riviertje Donge ter hoogte van ‘s Gravenmoer hard gewerkt aan een vismonitoringsprogramma. Zo is er een netwerk opgezet die gezenderde vissen kunnen detecteren.

Vissen die door de vispassages bij de stuwen zwemmen worden met behulp van kleine zendertjes gevolgd op hun reis door de Donge.
Door de inzet van zendertechnieken wordt een beter beeld van de verspreiding en het gedrag van de vissen verkregen. Misschien kán de vis er wel doorheen, maar wíl het dat ook?”
Om de vissen te volgen wordt een klein zendertjes ter grote van een rijstkorrel in de buikholten geplaatst. Deze zendertjes zenden een uniek signaal uit. Bij de in en uitgangen van de vispassages is apparatuur in het water geplaatst die de signalen van de gezenderde vissen opvangen. Hierdoor kan de gezenderde vis gevolgd worden.

 

Foto onder: De vissen worden met een zo genaamde zege gevangen. Een zege is een net met een verzamelzak. De zegen wordt in een rondje uitgevaren, waarna deze wordt binnengetrokken en de aanwezige vis wordt omsloten.

Foto onder : De gevangen vissen worden in kuipen gedaan waarna ze worden gezenderd

Foto's onder: Kinderen van basisschool de Wegwijzer kregen uitleg over de vispassages, het zenderen van de vissen en de aanwezige visssoorten in de Donge.

 

Storm Eunice

Vrijdag 18 februari raasde storm Eunice over ons land. Er waaide een extreem harde wind ook in en om ’s Gravenmoer. De storm zorgde voor gevaarlijke situaties . Op diverse plaatsen in ’s Gravenmoer waaide takken van de bomen. 

 

Snoeiwerkzaamheden winterperiode aan de Brouwerdijk, Slapendedijk en Dongedijk in 's Gravenmoer

Vanaf maandag 14 februari starten er snoeiwerkzaamheden aan de Brouwersdijk. Aan beide zijden van de dijk worden de ver overhangende onder beplanting gekapt.
De werkzaamheden nemen 1 a 2 dagen in beslag. De Brouwersdijk wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten vanaf de Klein Dongenseweg tot ingang EVZ.  Zie foto onder.

Aansluitend aan de werkzaamheden aan de Brouwersdijk wordt gestart met het kappen van de elzenwal aan beide zijden van de Slapende dijk.
Tijdens deze snoeiwerkzaamheden zal de Slapendedijk in zijn geheel afgesloten worden. Zie foto onder

Na de werkzaamheden aan de Slapendedijk vinden er nog snoeiwerkzaamheden plaats op de Dongedijk. Onder de hoogspanningsmasten van Tennet wordt de te hoge beplanting afgezet.
Tevens worden de op de Dongedijk aanwezige wilgen geknot.
De gemeente is voornemens een kapvergunning aan te vragen om al de knotwilgen te verwijderen en deze te vervangen door andere bomen die hier duurzaam kunnen uitgroeien. Zie foto's onder

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb