De schoonheid van het dorp

In het rustig gelegen dorpje ’s Gravenmoer zijn vele mogelijkheden om te genieten van de schoonheid van het dorp en van de natuur in en rond het dorp.
 
Aan de Hoofdstraat en de Vaartweg staan eeuwenoude boerderijen en woonhuizen.

Ten zuiden van 's Gravenmoer liggen lommerrijk begroeide dijkjes. De Lage Dijk, Hoge Dijk en Brouwersdijk hebben zeven eeuwen lang de grens tussen Holland en Brabant gevormd. Zij vormen het 'groene raamwerk' van 's Gravenmoer. 

Direct ten westen van 's Gravenmoer stroomt het riviertje de Donge, die tevens de gemeentegrens vormt. Langs de Donge liggen een aantal kleinere natuurgebiedjes.

Ten noorden van ’s Gavenmoer is het  kavelpatroon van het slagenlandschap nog te zien. Het slagenlandschap bestaat uit langgerekte weilanden met steeds een slootje en een elzenhaag ertussen.

Aan de oostkant van ’s Gravenmoer ligt de 's-Gravenmoerse Vaart. Het is een lintvormige kern die gelegen is aan de Vaart.

Excentrisch in het dorp staat de Hervormde kerk van 's Gravenmoer.

Tussen Hervormde kerk en het riviertje de Donge ligt het Kerkebos met een vijver genaamd "de wiel".