Aanleg vistrappen in de Donge

Brabantse Delta maakt de stuwen in het riviertje Donge visvriendelijk door het aanbrengen van vistrappen.
In het riviertje Donge nabij ’s Gravenmoer wordt de bewegingsvrijheid van vissen bemoeilijkt door een drietal stuwen. In opdracht van het waterschap Brabantse Delta worden er bij de drie stuwen z.g.n vistrappen aangelegd. Een vistrap helpt de vis een handje om deze waterbouwkundige constructies te overbruggen door het hoogteverschil dat hierdoor ontstaat op te splitsen in kleinere stappen.Vissen kunnen dan door zwemmen naar ander water om zich voort te planten of om voedsel te zoeken. Door deze ingreep zal ook het aantal vissoorten toenemen.

Foto's onder: De voorbereidingen voor de aanleg van de vistrappen is opgestart.