Emmalaan

De Emmalaan was lange tijd een zijpad van de Hoofdstraat. De rijweg bestond uit koolas. Door de bewoners werd het steegje de bijlesteeg genoemd naar Gerrit Bijl, die hier een winkel had. In 1956 is de Emmalaan verhard en aangesloten met de Julianalaan.

Foto onder: De Emmalaan was langetijd een pad dat met koolas was belegd. Onderstaand foto is uit 1920.

Foto onder: Zicht op de Emmalaan vanaf de kruising met de Julianalaan.

Foto onder: Zicht op de Emmalaan vanaf de kruising met de Hoofdstraat. Deze foto is van 1958.

Foto onder: De Emmalaan in 1964.