IJsvogelwandjes in de Dongestroom 

Op 18 maart 2014 is op een drietal locaties aan de steile oever van “De Donge”, dan wel de treksloot langs de Kerkdijk in ’s Gravenmoer onderhoud gepleegd. De leden van de ijsvogelwerkgroep hebben de aanwezige planten en mossen op de wanden verwijderd, in de aanvliegroutes van de nesttunnels zijn de aanwezige obstakels verwijderd, bestaande nesttunnel zijn uitgeboord en in de oever zijn nieuwe kleine gaten voorgeboord. Dit stimuleert ijsvogels meer daar te gaan broeden. In de nabijheid van de ijsvogelwand zijn enkele dikke kale takken boven het waterniveau aangebracht. De ijsvogels maken hier gebruik van als rustplek bij het uitgraven van nesttunnels, als uitkijkpost en als plaats om gevangen visjes op dood te slaan.

Door deze eerste ingreep hoopt de ijsvogelwerkgroep in toekomst in het gebied langs en nabij de "Donge” weer broedpaartjes te ontvangen. Lees meer

Eind 2014 worden nog drie geheel nieuwe ijsvogelwandjes aangelegd. Één langs de “Donge” op het dijkje bij het natuurgebiedje van René Louwet nabij de rode brug, één langs de treksloot nabij het bosje achter de hoefslag en één op de oever van het wiel in het kerkebos. Lees meer

Foto's onder: Begin maart 2014 is op een drietal locaties aan de steile oever van de “Donge” en de treksloot langs de Kerkdijk in ’s Gravenmoer onderhoud gepleegd.  Zie foto's hier onder.

 

Bekijk hier een filmpje dat gemaakt is tijdens het maken van de ijsvogelwandjes.

klik op deze link https://youtu.be/hcZo6JhDszs