Werkgroep”Groen” gaat aan de slag met het project, en de kinderen werken mee aan de uitvoering. Ze hebben inspraak: er komen kinderambassadeurs die de kinderen van alle klassen vertegenwoordigen. Zij bedenken samen met de werkgroep "Groen" ideeën voor ‘t Bieslant.

De plannen

De Idylle, (de bloemenweide met meerjarige planten), wordt opnieuw aangelegd. Ook wordt  de bloemenweide voor eenjarige bloemen opnieuw ingezaaid. De poelen zijn dit jaar al uitgebaggerd met subsidie van Brabants Landschap en met een bijdrage van de gemeente Dongen. Tijdens één van de natuurlessen zijn de schoolkinderen van basisschool “De Wegwijzer” betrokken bij het schonen bij één van de poelen. Onder toeziend oog van de kinderen zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Lees meer. Er wordt een keverbank gemaakt en er komt ook een pluktuin met fruitbomen en bessenstruiken waar iedereen van mag plukken. Speciale aandacht is er voor de uilen in het gebied. Er wordt een steenuilenkast gehangen en door het planten van wintergroene bomen, wordt een ransuilenroestplaats gecreëerd. Tevens wordt een pleegtuin aangelegd. Takkenrillen en het insectenhotel worden opgeknapt. Er wordt  een bijenkast geplaatst en een speelhut van wilgentenen gemaakt. Voor de wandelende bezoekers van ’t Bieslant  worden informatieborden geplaatst met info over het gebied en over wat er te zien en te doen is. Ook het buitenboek wordt vernieuwd en aangevuld. In dat boek staat o.a info wat voor bloemen, bomen, vogels, insecten en andere dieren er voor komen.

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb