Aanbrengen van een half verharding op de kerkdijk en een deel van de brouwersdijk.

Woensdag 3 maart is gestart met het aanbrengen van een half verharding op de kerkdijk en een deel van de brouwersdijk (tot fietspad Ecologische Verbinding Zone).Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Koers.  
De gemeente hoopt dat ze hiermee een verbeterslag kunnen maken voor fietsers en voetgangers die gebruik maken van deze mooie fiets-wandelroute.
Het is de bedoeling (als hiervoor budget beschikbaar is) dat gemeente ook de andere dijken aanpakt maar dit zal gefaseerd plaatsvinden.