Dijkjeswerkgroep 's Gravenmoer

's Gravenmoer is gezegend met een prachtige en uitbundige natuur. Zowel de flora als de fauna kennen een grote soortenrijkdom. Om de natuur in en rond ’s Gravenmoer een handje te helpen is door een viertal, bij de natuur betrokken inwoners van ’s Gravenmoer, die zich graag willen inzetten voor het behouden en verbeteren van de landschap-, cultuurhistorische en natuurwaarden in en rond ‘s Gravenmoer, de “Dijkjeswerkgroep” opgericht. De werkgroep valt onder natuurvereniging Ken en Geniet. Lees hier meer over de natuur vereniging Ken en Geniet. 

 

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups door vogels, vleermuizen en sluipwespen.             

De eikenprocessierups heeft de afgelopen  jaren ook in ‘s Gravenmoer toegeslagen en voor overlast gezorgd. Er zijn op een aantal eikenbomen in de dijkjes nesten gevonden. Lees meer.

 

Tiny Forests.
De gemeente Dongen en IVN Natuureducatie hebben in januari 2019 samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van Tiny Forests. In 2020 er een minibos aangeplant in 's Gravenmoer. Dat gebeurde in samenwerking met de dorpsraad, basisschool de Wegwijzer, natuurvereniging Ken en Geniet , IVN Natuureducatie en de Dijkjeswerkgroep. Lees meer.

 

Vogels en insecten in ’t Bieslant.

Vogels en insecten in ’t Bieslant….wij gaan er voor! Met deze slogan zijn kinderen van groepen 1,2, 3 en 4 van basisschool ”De Wegwijzer” begin 2016, samen met de dijkjeswerkgroep, aan de slag gegaan voor het vogel- en insecten vriendelijker maken van een stukje in ’t Bieslant. Lees meer

 

Uilenwerkgroep

Al tientallen jaren zijn in Brabant  uilenwerkgroepen actief met de bescherming van steenuilen, kerkuilen en ransuilen.  Zo is de uilenwerkgroep van Ken en Geniet uit Dongen, gesteund door de dijkjeswerkgroep uit ’s Gravenmoer, bezig met het welzijn van de uilensoorten die in en rond ’s Gravenmoer voorkomen.  

Lees meer 

 

Nestkasten

Om de diversiteit van de vogels in en rond het kerkebos een positieve impuls te geven is er door de dijkjeswerkgroep, in samenwerking met de vogelwerkgroep van natuurvereniging Ken en Geniet uit Dongen, in de winter van 2012/2013 gestart met een nestkastenproject in en rond het kerkebos in ‘s Gravenmoer. Lees hier meer over dit project.

 

IJsvogelwerkgroep

De vogelwerkgroep van natuurvereniging Ken en Geniet uit Dongen heeft in samenwerking met de dijkjeswerkgroep, in februari 2014, het initiatief genomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid het leefmilieu, in het bijzonder de broedbiotoop van de ijsvogel, in het stromingsgebied van de Donge nabij               's Gravenmoer te bevorderen middels aanleg, controle en onderhoud van ijsvogelwanden. Lees hier meer over het ijsvogelproject.

 

Vlindertellingen

Om erachter te komen hoe het met de vlinders rond ‘s Gravenmoer gaat, worden er vanaf 2014 door de dijkjeswerkgroep, in samenwerking met natuur vereniging “Ken en Geniet” uit Dongen ,op enkele plaatsen vlindertellingen gehouden. Lees meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb