Vlindertelling

Om erachter te komen hoe het met de vlinders rond ‘s Gravenmoer gaat, worden er vanaf 2014 door de dijkjeswerkgroep in samenwerking met natuur vereniging “Ken en Geniet” uit Dongen op enkele plaatsen vlindertellingen gehouden. Dit alles om te weten te komen welke soorten vlinders en hoeveel vlinders er langs het onkelpad, in het gedeelte tussen de Wilhelminalaan en de watersticht, en aan beide zijde van de Donge, in het gedeelte tussen de Wilhelminalaan en dongedijk, en vanaf 2019 het bieslant west, voorkomen. De verzamelde gegevens worden op het einde van het jaar doorgegeven aan de vlinder stichting.

Lees hier meer over de vlinders langs het onkelpad, in het gedeelte tussen de Wilhelminalaan en de Watersticht.

Lees hier meer over de vlinders die aan beide zijde van de Donge, in het gedeelte tussen de Wilhelminalaan en dongedijk, voorkomen.

Lees hier meer over de vlinders die in het bieslant-west voorkomen.