'Een pareltje in het Brabantse land' » (Natuur) Nieuws 's Gravenmoer 2022

(Natuur) nieuws van 's Gravenmoer 2022

Snoeiwerkzaamheden winterperiode aan de Brouwerdijk, Slapendedijk en Dongedijk                     in 's Gravenmoer

Vanaf maandag 14 februari starten er snoeiwerkzaamheden aan de Brouwersdijk. Aan beide zijden van de dijk worden de ver overhangende onder beplanting gekapt.
De werkzaamheden nemen 1 a 2 dagen in beslag. De Brouwersdijk wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten vanaf de Klein Dongenseweg tot ingang EVZ.  Zie foto onder.

Aansluitend aan de werkzaamheden aan de Brouwersdijk wordt gestart met het kappen van de elzenwal aan beide zijden van de Slapende dijk.
Tijdens deze snoeiwerkzaamheden zal de Slapendedijk in zijn geheel afgesloten worden. Zie foto onder

Na de werkzaamheden aan de Slapendedijk vinden er nog snoeiwerkzaamheden plaats op de Dongedijk. Onder de hoogspanningsmasten van Tennet wordt de te hoge beplanting afgezet.
Tevens worden de op de Dongedijk aanwezige wilgen geknot.
De gemeente is voornemens een kapvergunning aan te vragen om al de knotwilgen te verwijderen en deze te vervangen door andere bomen die hier duurzaam kunnen uitgroeien. Zie foto's onder