'Een pareltje in het Brabantse land' » Natuurwerkgroep 's Gravenmoer

Natuurwerkgroep 's Gravenmoer

 

's Gravenmoer is gezegend met een prachtige en uitbundige natuur. Zowel de flora als de fauna kennen een grote soortenrijkdom. Om de flora en fauna te behouden, en waar mogelijk uit te breiden cq verbeteren, is er door aantal inwoners een natuurwerk groepje opgezet, dit  in samenwerking met de Natuurvereniging Ken en Geniet. Lees hier meer over de natuur vereniging Ken en Geniet.

 

Tiny Forests.
De gemeente Dongen en IVN Natuureducatie hebben in januari 2019 samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van Tiny Forests. Dit jaar nog wordt het eerste minibos aangeplant in 's Gravenmoer. Dat gebeurt in samenwerking met de dorpsraad, basisschool de Wegwijzer, natuurvereniging Ken en Geniet en IVN Natuureducatie. Lees meer.

 

Vogels en insecten in ’t Bieslant.

Vogels en insecten in ’t Bieslant….wij gaan er voor! Met deze slogan zijn kinderen van groepen 1,2, 3 en 4 van basisschool ”De Wegwijzer” begin 2016 aan de slag gegaan voor het vogel- en insecten vriendelijker maken van een stukje in ’t Bieslant. Lees meer

 

Uilenwerkgroep

Al tientallen jaren zijn in Brabant  uilenwerkgroepen actief met de bescherming van steenuilen, kerkuilen en ransuilen.  Zo is de Uilenwerkgroep van Ken en Geniet uit Dongen, waar Thieu Verharen uit ’s Gravenmoer de kartrekker is, bezig met het welzijn van de uilensoorten die in en rond ’s Gravenmoer voorkomen.  

Lees meer 

 

Nestkasten

Om de diversiteit van de vogels in en rond het kerkebos een positieve impuls te geven is er door de natuurwerkgroep's Gravenmoer in samenwerking met de vogelwerkgroep van natuurvereniging Ken en Geniet uit Dongen, in de winter van 2012/2013 gestart met een nestkastenproject in en rond het Kerkebos in ‘s Gravenmoer. Lees hier meer over dit project.

 

IJsvogelwerkgroep

De vogelwerkgroep van natuurvereniging Ken en Geniet uit Dongen heeft, in februari 2014, het initiatief genomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid het leefmilieu, in het bijzonder de broedbiotoop van de ijsvogel, in het stromingsgebied van de Donge nabij 's Gravenmoer te bevorderen middels aanleg, controle en onderhoud van ijsvogelwanden. Lees hier meer over het ijsvogelproject.

 

Vlindertellingen

Om erachter te komen hoe het met de vlinders rond ‘s Gravenmoer gaat, worden er vanaf 2014 in samenwerking met natuur vereniging “Ken en Geniet” uit Dongen op enkele plaatsen vlindertellingen gehouden. Lees meer