vlinder1.jpg

                                                                  Vinders langs het Onkelpad
Langs Onkelpad kun je verschillende vlinders tegenkomen. In samenwerking met natuur vereniging “Ken en Geniet” uit Dongen worden er vanaf 2014  tellingen gehouden om te weten te komen welke soorten vlinders en hoeveel vlinders er langs het Onklepad, in het gedeelte tussen de Wilhelminalaan en de Watersticht, voorkomen. De vlindersoorten die o.a zijn waargenomen zijn bruinzandoogje,koolwitje, icarisblautje, bontzandoogje en de kleine vos.
                   Foto onder : Één van vlindersoorten die langs het onkelpad voorkomt is het icarusblauwtje.

Naamloos11600-1200.jpg

Foto onder: Een kleine vos langs het Onkelpad.

DSC029071600-1200.JPG

Foto onder: Het klein koolwitje komt veelvuldig voor langs het Onkelpad

DSC018811600-1200-1.jpg

Foto onder: De kleine vuurvlinder langs het Onkelpad

16.jpg

Foto onder: Het bruin zandoogje komt veelvuldig voor langs het Onkelpad.

4-2.jpg

 

Download hieronder het resultaat van de vlindertellingen vanaf 2014.

PDF
Vlinderwaarnemingen 2014 langs het Onkelpad
PDF [176.3 KB]
Download (2 downloads)
PDF
Vlinderwaarnemingen 2015 Onkelpad
PDF [177.5 KB]
Download (2 downloads)
PDF
Totaal vlinderwaarnemingen 2016 Onkelpad
PDF [176.3 KB]
Download (1 download)
PDF
Vlinderwaarnemingen 2017 langs het Onkelpad
PDF [174.1 KB]
Download (1 download)